facebook

Privacyverklaring Tebbens Modehuis
Datum laatste wijziging: 23 mei 2018
Dit beleid, vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Tebbens Modehuis worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Tebbens Modehuis met persoonsgegevens omgaat.
De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen.
Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens.
1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van het formulier in onze winkel of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn, zodat wij u kunnen uitnodigen voor speciale activiteiten of op de hoogte brengen van aanbiedingen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of aan externe partijen overhandigen.
1.2 Verwerking van aankopen
Meer specifiek, bij het verwerken van uw betaling, indien u in ons klantenbestand staat, wordt uw klantnummer aan de kassabon gekoppeld. Door de koppeling kunnen wij u makkelijker van dienst zijn als u artikelen retour brengt of omruilt.
We verzamelen geen gegevens van uw betaalrekening of creditcard.
1.3 Sociale Media
Tebbens Modehuis heeft een Facebook pagina en Instagram waar aanbiedingen of acties geplaatst worden. We halen hier geen gegevens af voor bedrijfsmatige doeleinden. Voor privacy op Facebook en Instagram verwijzen wij naar de verklaring die Facebook en Instagram zelf hierover afgeven. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via sociale mediakanalen.

2. Gegevensintegriteit en beveiliging
We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databank te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databank te beschermen.
Onze computers en onze databank worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus.
Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.
3. UW RECHTEN: toegang en correcties
Zodra we uw (schriftelijk) verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen in de winkel, via een e-mail naar de eigenaar, via info@tebbensmodehuis.nl of schrijf naar Tebbens Modehuis, Steenbergsestraat 30, 4611TG Bergen op Zoom
4. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op in de winkel, via een e-mail naar de eigenaar, via info@tebbensmodehuis.nl of schrijf naar Tebbens Modehuis, Steenbergsestraat 30, 4611TG Bergen op Zoom
Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.
5. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan
Uw gegevens staan opgeslagen in een versleuteld bestand dat enkel voor de eigenaar van Tebbens Modehuis toegankelijk is.
6. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan
Tebbens Modehuis behoudt persoonsgegevens tot 48 maanden na laatste aankoop, waarbij na deze periode alle persoonsgegevens worden vernietigd.
7. Cookies
Wij maken momenteel geen gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website uit te breiden. Er is daarom geen extra toevoeging aan deze verklaring noodzakelijk.
("Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.)
8. Uitnodigingen via post en/of mail
We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven.
Dat betekent dat als u niet een klant bent, we geen uitnodigingen of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze wilt ontvangen via email, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. De gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de uitnodigingen toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze mailingen als u dat wilt.
Als u op enig moment uit onze mailing lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door te melden in de winkel, telefonisch of via mail.
Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze mailinglijst verwijderen.
Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via post of e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienst gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie. De email berichten worden verzonden via info@tebbensmodehuis.nl. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor post of e-mails.
9. Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Tebbens Modehuis kunt u een klacht indienen bij onze winkel of via info@tebbensmodehuis.nl

Bergen op Zoom, 23 mei 2018